•Wybierz to, co najlepsze•

Kontakt

Centrala
tel. +48 67 28 14 140

 

Sekretariat
tel. +48 67 28 14 111
fax. +48 67 28 14 141
mail: sekretariat@zmhs.pl

 

Dział Zamówień
tel. +48 67 28 14 161
tel. +48 67 28 38 801
tel. +48 67 28 38 803
tel. +48 67 28 38 804
tel. +48 67 28 14 175
fax. +48 67 28 14 170
fax. +48 67 28 14 160
mail: zamowienia@zmhs.pl

 

 

Kierownik Handlu 
Katarzyna Kornaga
tel./fax +48 67 28 14 159
kom. +48 667 984 201
mail: handel@zmhs.pl

Kierownik Sprzedaży
Katarzyna Pinkowska
tel. +48 67 28 14 163
fax. +48 67 28 14 168
kom. +48 782 971 086
mail: katarzyna.pinkowska@zmhs.pl

 

Kierownik Sieci Sklepów Spożywczych
Marta Ludkowska
tel. +48 67 215 95 95
fax. +48 67 215 95 98
kom. +48 667 984 080
mail: marta.ludkowska@zmhs.pl

 

Kierownik Sieci Sklepów Mięsnych
Rafał Piątek
tel./fax +48 67 28 14 162
kom. +48 667 984 806
mail: rafal.piatek@zmhs.pl

 

Dział Kadr Zatrudnienia i Płac
Sklepy Mięsne i Hurtownie
tel: +48 67 21 59 576
Zakłady Mięsne
tel: +48 67 28 14 256
mail: kadry@zmhs.pl

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu
Tomasz Wojtasiak
tel. +48 67 28 14 212
kom. +48 782 971 062
mail: dzial.techniczny@zmhs.pl

 

Kierownik Transportu
Mariusz Nowak
kom. +48 667 984 128
mail: mariusz.nowak@zmhs.pl

 

Główny Księgowy
Bożena Kleszcz
tel. +48 67 28 14 127
mail: bozena.kleszcz@zmhs.pl

 

Główny Technolog
Witold Kasperkiewicz
tel. +48 67 28 14 208
fax. +48 67 28 14 110
kom. +48 667 984 292
mail: technolodzy@zmhs.pl

 

Dyrektor Zakładów Mięsnych 
Aleksandra Bonusiewicz
tel. +48 67 28 14 208
fax. +48 67 28 14 110
kom. +48 667 984 110
mail: aleksandra.bonusiewicz@zmhs.pl

 

 

 

Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A.
ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków

Zakład Produkcyjny w Śmiłowie
Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4
64-810 Kaczory

NIP 8250003251
REGON 000566517

KRS 0000052346 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 88 118 240 zł wpłacony w całości
Konto bankowe PKO BP SA IX o/Warszawa 76 1020 1026 0000 1602 0182 2287